ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Category
Kiosk
About This Project

จอโฆษณา บริษัท สกายแมน จำกัด  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง
PM32F    95 เครื่อง
PM49H   75 เครื่อง
จำหน่ายจอภาพพร้อมติดตั้ง เซ็ตระบบ MagicInfo Software